Edgar Veenman in Roofs: “Als elk dak veilig is, is mijn missie volbracht."

4-11-2020

Waar staan we nu als het gaat om veilig werken op daken? In hoeverre is verduurzaming te combineren met veiligheid? Welke initiatieven zijn genomen om daken veiliger te maken? En wat is effect van deze initiatieven? U leest het in het interview met Edgar Veenman.

Lees meer

Wat betekent het KOMO® Safety keurmerk en de Wet Kwaliteitsborging voor u?

27-05-2019

Zoals we eerder berichten is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op 14 mei jl. aangenomen. Een belangrijke stap naar een hogere kwaliteit en minder geschillen in de bouw.

Lees meer

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is aangenomen!

22-05-2019

De aannemer is na invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen verantwoordelijk voor het opleveren van een kwalitatief goed en veilig gebouw. Hij dient aan te tonen dat aan de relevante wet- en regelgeving is voldaan. Hoe kan hij dit aantonen in zijn opleverdossier? Door te gebruik te maken van gecertificeerde bedrijven die aantoonbaar hun zaken op orde hebben. Als het gaat om veiligheid, bedrijven die gecertificeerd zijn voor de BRL 9935 en daarmee over het KOMO® Safety Keurmerk beschikken.  

Lees meer

Minder ongevallen met het KOMO® Safety keurmerk

31-10-2017

Per 31 oktober 2017 is er een nieuw keurmerk voor de valbeveiligingsbranche: het KOMO® Safety keurmerk. Dit keurmerk biedt duidelijkheid over wat veilig is en wat niet, zowel voor voorschrijvende partijen als uitvoerende partijen. Uitvoerende partijen die voldoen aan de voorschriften in de nieuwe Beoordelingsrichtlijn 9935 (BRL 9935), verkrijgen na certificering het KOMO® Safety keurmerk.  

Lees meer

Introductie BRL 9935 voor certificering veiligheidsprocessen

15-09-2016

In september verscheen in het magazine Dakinnovatie een artikel rondom de introductie van de BRL 9935. Aan het woord is Peter Miltenburg, technisch manager bij Royal Roofing Materials, die één van de initiatiefnemers van deze BRL is.

Lees meer