Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u antwoord op veelgestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Mail uw vraag dan naar info@nivoh.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Algemene vragen

Er is op dit moment teveel onduidelijkheid in wet- en regelgeving en het ontbreekt aan deskundigheid bij opdrachtgevende- en voorschrijvende partijen waardoor er helaas nog teveel projecten op basis van prijs tot stand komen en niet basis van een goed doordacht ontwerp en gefundeerde keuze voor producten en materialen. Hierdoor ontstaat een situatie van schijnveiligheid waardoor alsnog ongevallen kunnen ontstaan en budgetten onnodig worden verspild.

De BRL 9935 is een zogenaamd KOMO® Safety Keurmerk en betreft een procescertificaat. Dit betekent dat bedrijven voor een bepaald proces een keurmerk kunnen verkrijgen. In het geval van de BRL 9935 betreft dit het proces van ontwerpen, aanbrengen en controleren van voorzieningen tegen valgevaar op daken. Onder deze voorzieningen worden onder andere hekwerken, ankeringspunten en kabelsystemen voor persoonlijke valbeveiliging verstaan. Onder de BRL 9935 vallen ook toetredingen tot daken via bijvoorbeeld dakluiken en kooiladders.

Door het opstellen van een nationale beoordelingsrichtlijn (een soort kwaliteitsrichtlijn zoals ISO 9000) is het voor een bedrijf of fabrikant mogelijk om een keurmerk te krijgen voor hetgeen zij doen of maken. In de bouwsector in Nederland staan de meeste keurmerken onder toezicht van Stichting KOMO®.

De initiatiefnemers

SGS Intron

En daarnaast de volgende partijen waarvan vertegenwoordigers zitting hebben genomen in de diverse commissies opgericht om deze BRL 9935 te realiseren: Vebidak, SBD, NL Ingenieurs via EversPartners, KIWA BDA, Isfas, Aedes via Intermaris.

De BRL 9935 is door stichting KOMO in oktober 2017 goedgekeurd en gepubliceerd op de website van stichting KOMO. De BRL 9935 en de bijzondere delen zijn te downloaden via onze website. Klik hier voor de downloads.

Klik hier voor alle delen van de BRL 9935.

Stichting Nivoh heeft tot doel het opzetten van het KOMO® Safety Keurmerk voor de valbeveiligingsbranche en heeft hiervoor SGS-Intron opdracht gegeven om dit project te begeleiden. Verder is Stichting Nivoh verantwoordelijk voor de communicatie over het nieuwe keurmerk.

Vragen door installateurs, adviseurs en inspecteurs

Door het verkrijgen van het keurmerk realiseert u:

-       Het voorkomen van ernstige ongevallen

-       Het voorkomen van aansprakelijkheidsclaims en imagoschade

-       Gelijkwaardige concurrentie bij aanbestedingen

-       Grotere kans op opdrachten

-       Aantoonbare deskundigheid

-       Tevreden klanten

U kunt uw organisatie alleen laten certificeren door een certificerende instantie en zogenaamde Notified Body. Wilt u meer informatie over waar u terecht kan voor ondersteuning bij het certifcatietraject neem contact met ons op via info@nivoh.nl

Een bedrijf dat zich wil laten certificeren zal eerst een offerte moeten aanvragen bij een certificerende instantie. Belangrijk hierbij is aan te geven over welke certificaten een bedrijf reeds beschikt. Indien er overlappen zijn in de certificaten dan kan dit van invloed zijn op de tijdsbesteding van het certificeringstraject. Tevens geeft het bedrijf aan volgens welke bijzondere delen van de BRL 9935 het zich wil laten certificeren de zogenaamde “scope” onderdelen.

Onderdeel van het keurmerk is een goed functionerend kwaliteitssysteem binnen het gecertificeerd bedrijf. Ook hier zal de externe keurende instantie controles op uitvoeren.

Om gecertificeerd te worden volgens de BRL 9935 wordt een toelatingsonderzoek uitgevoerd bestaande uit:

-       Een kantooraudit van minimaal 1,5 dag

-       Drie projectbezoeken binnen 2 maanden

Op basis van de rapportage uit deze onderzoeken zal de certificatie manager van de certificerende instantie besluiten of het bedrijf een certificaat krijgt.

De verwachte doorlooptijd vanaf opdracht aan certificerende instantie tot aan certificering zal 4 maanden bedragen. Uiteraard kan dit in sommige gevallen sneller maar het kan ook langer duren.

De hoogte van de certificeringskosten is afhankelijk van:

-       Het aantal bijzondere delen waarvoor u gecertificeerd wil worden

-       Het aantal projecten dat u op jaarbasis uitvoert

-       Of u reeds gecertificeerd bent volgens de ISO 9000 of een ander KOMO-procescertificaat

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@nivoh.nl

U dient zich altijd te laten certificeren volgens het deel 00 Algemeen deel van de BRL 9935 en minimaal één bijzonder deel 01, 02 of 03. Indien gewenst kunt u zich voor één, twee of zelfs drie bijzondere delen laten certificeren. E.e.a. hangt af van de type werkzaamheden die u doet. Zie hieronder de tabel die weergeeft per type bedrijf welke bijzondere delen van toepassing kunnen zijn. 

 

Type bedrijf Algemeen deel BRL Bijzonder deel 01 Ontwerpen Bijzonder deel 02 Aanbrengen Bijzonder deel 03 Inspecteren en onderhouden
Adviesbureau Ja Ja Nee Nee
Installateur Ja Nee Ja Nee
Inspectiebureau Ja Nee Nee Ja
Advies- en Inspectiebureau Ja Ja Nee Ja
Installateur welke ook ontwerpen maakt Ja Ja Ja Nee
Installateur welke ook periodieke inspecties uitvoert Ja Nee Ja Ja
Installateur die zelf ontwerpt en periodieke inspecties uitvoert inspecteert Ja Ja Ja Ja

 

Naast de periodieke beoordelingen zullen ook steekproeven worden uitgevoerd op projecten. Het aantal steekproeven hangt van het totaal aantal projecten dat u op jaarbasis uitvoert.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@nivoh.nl

De hoogte van de certificeringskosten is afhankelijk van:

  • De grootte van uw organisatie;
  • Het aantal projecten dat u op jaarbasis uitvoert;
  • Of u al dan niet in het bezit bent van een kwaliteitscertificaat ISO 9000/overige KOMO Procescertificaat.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@nivoh.nl.

Wij adviseren een 0-meting te laten uitvoeren. Hiermee weet u waar uw organisatie staat maar ook welke stappen ondernomen moeten worden om het toelatingsonderzoek succesvol te doorlopen. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@nivoh.nl.

Het gaat om KOMO® Safety procescertificaten op bedrijfsniveau, te vergelijken met een VCA** of ISO 9001 certificering. Deze certificeringen zijn ook bedrijfsgebonden en dus niet overdraagbaar. Partijen die ontwerpen, installeren en/ of inspecteren & onderhouden zouden zich dan ook moeten laten certificeren voor het Algemene deel (Deel 1) van de BRL 9935 en één of meerdere Bijzondere delen voor “Ontwerp”, “Installatie” en “Inspectie & Onderhoud”.

Vragen door opdrachtgevers, architecten, brancheverenigingen en andere partijen

Dit keurmerk levert het volgende voor u op:

-       U geeft geen onnodig geld uit aan de verkeerde veiligheidsvoorzieningen

-       U voorkomt aansprakelijkheidsclaims en imagoschade

-       U wordt op aantoonbaar deskundige wijze geadviseerd

-       Er kan veilig op uw daken gewerkt worden tijdens kortdurende werkzaamheden

Binnenkort vindt u hier een overzicht van alle gecertificeerde bedrijven. Wij adviseren tevens om een geldig certificaat op te vragen bij het in te schakelen bedrijf en te toetsen bij de certificerende instantie die het afgegeven heeft of het certificaat nog geldig is.

Hoe nemen wij de BRL 9935 op in onze bestekken?

U kunt de volgende teksten overnemen in uw bestekken:

De leveranciers (of hun onderaannemers) die de Dak RI&E’s uitvoeren dienen in het bezit te zijn van het KOMO®-Safety Keurmerk voor het ontwerpen van permanente voorzieningen tegen valgevaar op daken conform de BRL 9935 deel 00 en deel 01. Zie ook www.nivoh.nl

De leveranciers (of hun onderaannemers) die de dakveiligheidsvoorzieningen aanbrengen dienen in het bezit te zijn van het KOMO®-Safety Keurmerk voor het aanbrengen van permanente voorzieningen tegen valgevaar op daken conform de BRL 9935 deel 00 en deel 02. Zie ook www.nivoh.nl

De leveranciers (of hun onderaannemers) die de dakveiligheidsvoorzieningen periodiek controleren en onderhouden dienen in het bezit te zijn van het KOMO®-Safety Keurmerk voor het aanbrengen van permanente voorzieningen tegen valgevaar op daken conform de BRL 9935 deel 00 en deel 03. Zie ook www.nivoh.nl