Stichting Nivoh

Stichting Nivoh

Stichting Nivoh heeft als missie ongevallen bij werken op hoogte te voorkomen. Stichting Nivoh verduidelijkt, verbetert en borgt wet- en regelgeving ten aanzien van veilig werken op hoogte en alles wat daarmee verband houdt.

Nieuw Keurmerk

Per 31 oktober 2017 is er een nieuw keurmerk voor de valbeveiligingsbranche: het KOMO® Safety keurmerk. Dit keurmerk, ontwikkeld door Stichting Nivoh in samenwerking met SGS Intron en marktpartijen, biedt duidelijkheid over wat veilig is en wat niet. Duidelijkheid voor zowel voorschrijvende partijen als uitvoerende partijen. Uitvoerende partijen die voldoen aan de voorschriften in de nieuwe Beoordelingsrichtlijn 9935 (BRL 9935), verkrijgen na certificering het KOMO® Safety keurmerk. 

Komo safety keurmerk

Wanneer ontwerpende én voorschrijvende partijen de BRL 9935 in bestekken opnemen, leidt dit tot meer én geborgde veiligheid.  

Werkzaamheden Stichting Nivoh

Stichting Nivoh heeft namens de initiatiefnemers zitting genomen in het College van Deskundigen van de BRL 9935. Daarnaast is Stichting Nivoh de communicatiepartner voor het nieuwe KOMO® Safety keurmerk. De stichting beheert de website, verspreidt relevante nieuwsfeiten, beantwoordt vragen en geeft voorlichting over het keurmerk tijdens congressen en seminars en in de media.

Meer informatie over wat het KOMO® Safety keurmerk voor valbeveiliging voor u kan betekenen? Klik hier.