nieuwsoverzicht

15-09-2016

News

Introductie BRL 9935 voor certificering veiligheidsprocessen

 Artikel uit DakInnovatie magazine, september 2016

"Als het KOMO gecertificeerd is, weet je dat het goed zit"

Naar verwachting wordt met ingang van 1 januari 2017 de BRL 9935 van kracht. Met deze beoordelingsrichtlijn wordt het mogelijk veiligheidsprocessen te certificeren en te voorzien van een KOMO kwaliteitskeurmerk. Peter Miltenburg, technisch manager bij Royal Roofing Materials, is één van de initiatiefnemers voor deze BRL.

Het doel van de introductie van de BRL 9935 is om veiligheid op platte daken beter te borgen. “In de markt wordt volop advies uitgebracht over het veilig inrichten van platte daken”, legt Peter Miltenburg uit. “Door dit soort processen onder KOMO te certificeren, wordt een waarborg gecreëerd voor inspecties, adviezen en uitvoering. KOMO is hét kwaliteitskeurmerk in de markt. Is het proces voorzien van een KOMO certificaat, toegekend door een onafhankelijk certificeringinstituut zoals KIWA of SGS-Intron, dan weet je als opdrachtgever dat het goed zit. Op dit moment is zo’n kwaliteitsverklaring voor veiligheid nog niet mogelijk.”

Representatief

Bij het samenstellen van de BRL 9935 kwam een gedegen voorbereiding kijken. “Tijdens diverse gesprekken in de markt kwam naar voren dat de kwaliteit van veiligheidsproducten – en met name de toepassing ervan – vraagt om duidelijke richtlijnen. Om dit vorm te geven in een representatieve BRL, zijn we al een jaar
of twee in gesprek met een veelheid aan partijen. Een werkgroep heeft het document opgesteld; dit is vervolgens weer ter reactie aan de markt voorgelegd. Door veel partijen te betrekken, wordt het een breed gedragen document dat van meerwaarde is voor alle partijen.”

Koppeling met Bouwbesluit

Het certificeren van een proces gaat verder dan alleen het beoordelen van producteigenschappen. “Het gaat juist om het inspecteren, adviseren en inrichten van het dak met daarvoor geschikte producten”, vervolgt Peter. “Dat moet gebeuren door gekwalificeerde mensen. In de BRL staan de eisen aan onder andere aantoonbare kennis en opleiding beschreven. Ook wordt in de BRL 9935 de koppeling gelegd met de prestatierichtlijnen in het Bouwbesluit. Het is cruciaal om te verklaren dat je als partij die het dak
inricht, voldoet aan alle wettelijke eisen die zijn beschreven in het Bouwbesluit.” De beoordelingsrichtlijn gaat zelfs verder dan alleen het proces van aanbrengen. “Het gaat om veiligheid op hoogte; het is dus essentieel dat wordt geborgd dat het dak ook veilig blijft. Daarom zijn er ook richtlijnen opgenomen over inspecties, (her)keuringen en onderhoud nadat het dak is opgeleverd. Op dit moment worden de puntjes op de i gezet, waarna naar verwachting op 1 januari de BRL 9935 daadwerkelijk van kracht wordt.”