Nieuw Keurmerk Valbeveiliging

Nieuw Keurmerk Valbeveiliging

Per 31 oktober 2017 is er een nieuw keurmerk voor de valbeveiligingsbranche: het KOMO® Safety keurmerk. Dit keurmerk biedt duidelijkheid over wat veilig is en wat niet. Voor voorschrijvende partijen én uitvoerende partijen. Uitvoerende partijen die voldoen aan de voorschriften in de nieuwe Beoordelingsrichtlijn 9935 (BRL 9935), verkrijgen na certificering het KOMO® Safety keurmerk. 

Hieronder leest u waarom dit nieuwe keurmerk valbeveiliging nodig is, wat het keurmerk inhoudt, voor wie het is bedoeld en wat het u kan opleveren.

Waarom een keurmerk valbeveiliging?

De noodzaak van veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van valgevaar op daken in de beheerfase van een object is voor de gehele keten nu wel duidelijk. Dit zo belangrijke bewustzijn hebben alle betrokken partijen samen gecreëerd. Een cruciale eerste stap op de veiligheidsladder.

Echter de ontwerpvrijheid die architecten en andere voorschrijvende partijen leveranciers van veiligheidsvoorzieningen bieden, resulteert nog te vaak in onveilige ontwerpen. Hierdoor blijft valgevaar bestaan. Daarbij, de ontwerpen, gebruikte veiligheidsproducten en de prijzen in offertes die opdrachtgevers bij leveranciers aanvragen, verschillen vaak van elkaar.

Deze verschillen en onveilige ontwerpen worden veroorzaakt door onduidelijkheid in de markt over de eisen die aan producten en installatiemethodes worden gesteld. Ook de wetgeving geeft alleen kaders waarbinnen een veilig ontwerp gemaakt moet worden. Deze combinatie leidt tot verschillen in interpretatie en inzicht, waarbij het opdrachtgevers regelmatig ontbreekt aan kennis om deze verschillen juist te kunnen beoordelen. Met onveilige werksituaties als gevolg, ondanks de juiste intenties.  

Wat houden de BRL 9935 en het KOMO® Safety keurmerk in?

Safety keurmerkDe BRL 9935, met het KOMO® Safety procescertificaat als bewijsstuk, is de verbindende factor tussen wet- en regelgeving, normen en relevante processen. Het is een zogenaamde KOMO® procescertificering. In dit geval certificering van het ontwerp-, installatie- en het inspectie- & onderhoudsproces van veiligheidsvoorzieningen op platte daken. Daarbij gaat het om veiligheids- en toegangsvoorzieningen zoals hekwerken, ankeringspunten en kooiladders. De BRL 9935 bestaat uit vier delen: een algemeen deel en drie bijzondere delen voor respectievelijk “Ontwerp”, “Installatie” en “Inspectie & Onderhoud”.

Uitvoerende partijen zoals dakdekkers, valbeveiligingsbedrijven en adviesbureaus kunnen voor alle delen het KOMO® Safety certificaat behalen. Daarbij zijn het algemene deel en tenminste één bijzonder deel verplicht. De onderverdeling naar de verschillende processtappen met de bijbehorende eisen sluit aan op de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen die in 2019 van kracht wordt.

Wilt u zich blijvend onderscheiden en uw deskundigheid aantonen bij uw opdrachtgevers? Dan kunt u niet zonder dit keurmerk.

Wie kunnen het procescertificaat behalen?

Het KOMO® Safety procescertificaat kan behaald worden door:

 • Adviesbureaus die ontwerpen voor het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen maken
 • Installateurs van veiligheidsvoorzieningen op daken en hieraan gerelateerde werkplekken, onder wie dakdekkers
 • Inspectiebureaus die de verplichte periodieke inspecties uitvoeren

Wie toetst het keurmerk?

Het keurmerk kan alleen worden afgegeven door een certificerende instantie die hiervoor geaccrediteerd is door de Raad voor de Accreditatie. Denk hierbij aan een partij zoals SGS Intron.

Hoe is het keurmerk opgebouwd?

De BRL 9935 bestaat uit 4 delen:

 • Deel 00 - Algemeen deel: geldt voor elke partij die zich laat certificeren
 • Deel 01 - Bijzonder deel Ontwerp: ontwerpen van voorzieningen tegen valgevaar
 • Deel 02 - Bijzonder deel Installatie: aanbrengen van voorzieningen tegen valgevaar
 • Deel 03 - Bijzonder deel Inspectie & Onderhoud: Inspecteren en onderhouden van
                  voorzieningen tegen valgevaar

Uitvoerende partijen zoals dakdekkers, valbeveiligingsbedrijven en adviesbureaus kunnen voor alle delen het KOMO® Safety procescertificaat behalen. Daarbij zijn het algemene deel en tenminste één bijzonder deel verplicht. De onderverdeling naar de verschillende processtappen met de bijbehorende eisen sluit aan op de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen die in 2019 van kracht wordt.

Wat levert dit keurmerk u op?

Door het verkrijgen van het keurmerk realiseert u:

 • Een geborgd en goed functionerend kwaliteitssysteem
 • Aantoonbare deskundigheid
 • Een grotere kans op opdrachten
 • Gelijkwaardige concurrentie bij aanbestedingen
 • Het voorkomen van ernstige ongevallen
 • Het voorkomen van aansprakelijkheidsclaims en imagoschade

Door in bestekken en offerte-aanvragen een geldig KOMO® Safety procescertificaat te vragen, zorgen voorschrijvende partijen voor:

 • Gelijkheid in offertes zodat deze eenvoudig te vergelijken zijn
 • Een veilige werksituatie op hoogte
 • Toekomstvaste en duurzame veiligheidsvoorzieningen
 • Een hogere Return on Investment en een lagere Total Cost of Ownership 

Heeft u een vraag? Kijk hier bij veelgestelde vragen of het antwoord op uw vraag erbij staat. Staat uw vraag er niet bij, neem dan gerust contact op. De afzonderlijke delen van de BRL 9935 kunt u hier downloaden.